tribal fusion och ats 

Tribal wide

tribal fusion belly dance

Tribal Fusion är en modern magdansstil med ursprung i American Tribal Style och American cabaret. Stilen kännetecknas av långsamma, böljande rörelser som kontrasteras med kontrollerade markeringar. Tribal Fusion tillämpar element från en mängd olika dansstilar, bl a streetdance och contemporary, men även mer traditionella danser som flamenco, odissi och egyptisk magdans. 
Kursanmälan

american tribal style belly dance (ats)

Stilen grundades i USA år 1987 och har rötter i traditionella orientaliska och indiska danser samt flamenco. ATS dansas i grupp, där man turas om att leda och följa. Dansen improviseras efter förbestämda mönster och fingercymbaler används som ett komplement till musiken.
Kursanmälan

Tribal bellydance VT 2018

Lärare: Gita Vinlander (GV), Anna Nordling (AN), Karin Wickholm (KW), Malin von Matérn (MvM)

Kurstitel/Nivå Dag Tid Start
Tribal nybörjare (GV) Torsdagar 18.00-19.30   1/2
Tribal fortsättning (AN) Onsdagar 18.50-20.20  31/1
Tribal mellan (GV) Torsdagar 19.35-21.05  1/2
Tribal avancerad (KW) Måndagar 19.35-21.05  29/1
ATS nybörjare (KW) Måndagar 18.00-19.30 29/1
ATS Fortsättning (MvM) Tisdagar 20.15-21.45 30/1
ATS Avancerad (AN) Tisdagar 18.45-20.15 30/1

 

kursbeskrivningar Våren 2018

tribal fusion Nybörjare

Dag och tid Torsd 18.00-19.30
Startdatum:
1/2
Pris: 2050 kr
Lärare: Gita Vinlander
Antal ggr:12
Sal: Stora

På denna kurs kommer du att lära dig grunderna i Tribal Fusion bellydance. Kursen fokuserar på att bygga upp styrka, uthållighet och koordination i dansen och öva på de grundläggande rörelserna för stilen. Dessa grundrörelser sätts sedan ihop i koreograferade fraser. Inga förkunskaper krävs.

tribal fusion fortsättning

Dag och tid Onsdagar 18.50-20.20
Startdatum:
31/1
Pris: 2050 kr
Lärare: Anna Nordling
Antal ggr:12
Sal: Lilla

Grunderna i Tribal Fusion byggs på ytterligare i fortsättningsnivån. Vi kommer att repetera det essentiella samtidigt som du utmanas att arbeta simultant med olika rörelser i dansen, det som kallas för layering. Vi tränar på teknik och kombinationer som sedan sätts ihop till en koreografi. På fortsättningsnivå läggs stort fokus på improvisation där förmågan till inlevelse, uttryck och personlig tolkning av dans utvecklas. Du bör ha 1-4 terminers fökunskaper för denna nivå.

tribal fusion mellan

Dag och tid Torsdagar 19.35-21.05
Startdatum:
1/2
Pris: 2050 kr
Lärare: Gita Vinlander
Antal ggr:12
Sal: Stora

På mellannivå läggs fokus på en mer dynamisk disposition av såväl det personliga som det sceniska utrymmet. Kursen innehåller övningar för bättre teknik och rörelsekvalitét samt förflyttningar. Dessa moment kommer att vävas ihop till en gruppkoreografi. Du bör ha minst 3 terminers förkunskaper i Tribal Fusion för att gå denna kurs.

tribal fusion avancerad

Dag och tid Måndagar 19.35-21.05
Startdatum:
29/1
Pris: 2050 kr
Lärare: Karin Wickholm
Antal ggr:12
Sal: Lilla

Denna kurs ger dig utmanande layerings, isoleringsövningar samt improvisationsövningar för att utforska din egna röst i dansen. Vi arbetar med en koreografi som visas upp kursavslutningsshowen. Du bör ha gått minst 4 terminer Tribal Fusion för att gå denna kurs.

american tribal style nybörjare

Dag och tid Måndagar 18.00-19.30
Startdatum:
29/1
Pris: 2050 kr
Lärare: Karin Wickholm
Antal ggr:12
Sal: Lilla

Denna kurs introducerar dig till detta unika dansformat genom att lära dig stilens grundläggande steg, dansa i grupp/formation och lära dig att spela fingercymbaler.  Kursen ger en god grund för att självständigt kunna improvisera i grupp.

american tribal style fortsättning

Dag och tid Tisdagar 20.15-21.45
Startdatum:
30/1
Pris: 2050 kr
Lärare: Malin von Matérn
Antal ggr:12
Sal: Stora

Denna kurs bygger vidare på de rörelser och formationer som du har lärt dig på nybörjarekursen. Såväl rörelsevokabulären samt spelandet av fingercymbaler (zils) utökas. Vi arbetar med att skapa dynamik i dansen genom nya sätt att använda formationer och att tolka musiken. Du bör ha 1-2 terminers förkunskaper för att gå denna kurs.

american tribal style avancerad

Dag och tid Tisdagar 18.45-20.15
Startdatum:
30/1
Pris: 2050 kr
Lärare: Anna Nordling
Antal ggr:12
Sal: Stora

På denna kurs kommer du att få lära dig avancerade formationer och formationsbyten samt fokusera på att finslipa tekniken i rörelserna och kommunikationen med meddansarna. På denna nivå förväntas dansarna behärska grunderna i ATS väl, både gällande teknik, rörelsevokabulär samt formation. Förkunskaper minst 3 terminer (kontakta kursledare vid frågor).